Tarieven

Tarieven 2023

De kosten voor de vraagouder bestaan uit 2 delen:
– de opvangkosten aan de gastouder. Dit is een vast bedrag per uur.
– de bureaukosten aan het gastouderbureau. Dit zijn vaste kosten per maand.

De gastouder bepaald zelf haar uurtarief in overleg met de vraagouder.

Onze bureaukosten per 1 januari 2023 :

1e kind €  30,00 per maand
2e kind € 30,00 per maand
Volgende kinderen Geen bureau kosten

 Opvang bij de vraagouders thuis
U kunt uw kinderen op laten vangen bij een gastouder thuis, maar ook in uw eigen huis. Als u opvang in uw eigen huis hebt, valt deze onder de regeling “Dienstverlening aan huis”. Hierbij gelden een aantal afwijkende regels ten opzichte van de opvang bij een gastouder thuis. Onder de werkzaamheden vallen ook klussen in huis zoals hond uitlaten, de was doen enz.
Een gastouder aan huis ontvangt minimaal het minimumloon, daarnaast hebben ze recht op 8% vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal werkdagen per week. Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen wat de regeling precies inhoudt.

Kinderopvangtoeslag
Via de belastingdienst krijgt u het grootste deel van de kosten van kinderopvang terug in de vorm van een maandelijks uit te keren kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is o.a. afhankelijk van uw (verzamel)inkomen. Op de site van de belastingdienst vindt u een handige calculator waarmee u zelf kunt uitrekenen hoeveel u vergoed krijgt en hoeveel u zelf moet bijdragen.

 

Kosten soort Tarief

Gastouderopvangadviestarief

Dagopvang (0-4)

€ 5,50 – €6,75 per uur

Buitenschoolse opvang (4-12)

€ 5,50 – € 6,75 per uur

Avondtarief (19.00-23.00)

€ 1,00 per uur extra

Nachttarief (23.00-07.00)

€ 15,00 per nacht

Weekendtarief

€ 1,00 per uur extra

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail