Waarom gastouderopvang

Waarom kiest u voor gastouderopvang?
Bij bemiddeling wordt natuurlijk gekeken naar uw specifieke wensen en behoeften. Wanneer moet de opvang plaatsvinden? Iedere situatie is verschillend en dat vraagt om een flexibele manier van kinderopvang, namelijk gastouderopvang.
De opvang wordt zo dicht mogelijk bij uw huis of uw werkplek gezocht. En wij houden rekening met de individuele behoeften (voeding, gedrag, school e.d.) van uw kind. Ieder kind is verschillend en elke leeftijd vraagt een andere aanpak. Het kind bepaalt de ‘maat’ van het ‘werk’ van de gastouder.
Alle gastouders en nanny’s die bij Gastouderbureau CoCo zijn aangesloten voldoen aan de eisen die de overheid stelt en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ze zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en hebben een goedkeuring van de GGD. 
CoCo heeft een door de GGD goedgekeurd pedagogisch beleidsplan waarmee gewerkt wordt. Bij elke gastouder worden jaarlijks evaluatie gesprekken gehouden en risico-inventarisaties uitgevoerd.
Alles om ervoor te zorgen dat uw kind veilig, goed en vertrouwd wordt opgevangen.

Kleinschalig
Uw kind(eren) wordt(worden) opgevangen in een gezinssituatie, dus in een vertrouwde en huiselijke omgeving gedurende een langere periode door steeds dezelfde gastouder.

Betaalbaar
U betaalt afhankelijk van het aantal kinderen een vast bedrag per uur aan CoCo. Er wordt betaald naar de daadwerkelijk opgevangen uren en niet per dag of dagdeel en dus voordeliger dan andere vormen van kinderopvang.
Daarnaast betaalt u een vergoeding per uur aan de gastouder. De betaling van deze vergoeding loopt via CoCo. Op deze manier heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst/Toeslagen. Wij maken graag een berekening op maat voor u. Gastouder CoCo heeft lage bureaukosten en ken geen minimale afname. U betaalt € 30,- per kind per maand voor de 1e twee kinderen. Vanaf het derde kind betaald u geen bureaukosten.

Van 0 tot middelbare school
Naast de opvang van 0 tot 4-jarigen is gastouderopvang ook zeer geschikt voor oudere kinderen. Buitenschoolse opvang voor, tussen of na schooltijden kan door de gastouder verzorgd worden. En wat dacht u van huiselijke opvang in schoolvakanties? Zeker wanneer er nog een jonger broertje of zusje opgevangen wordt, is het voor de grotere kinderen fijn om bij een vertrouwd persoon te kunnen eten, spelen of juist lekker niets te doen. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt wanneer een kind naar de middelbare school gaat.

Oppas oma en opa
Veel werkende ouders vertrouwen hun kinderen graag toe aan oppassende familie of bekenden in een huiselijke omgeving. In de praktijk zijn het vaak de oma’s en opa’s die de kleinkinderen liefdevol opvangen. Het is een vorm van erkenning voor deze mooie, maar ook vaak zware oppastaak.
Ook een oppassende familielid of bekenden zullen gediplomeerd moeten zijn of bereid zijn om de verkorte opleiding te volgen.

Opvang bij de vraagouders thuis
U  kunt uw kinderen op laten vangen bij een gastouder thuis, maar ook in uw eigen huis. Als u opvang in uw eigenhuis  hebt, valt deze onder de regeling Dienstverlening aan huis. Hierbij gelden een aantal afwijkende regels ten opzichte van de opvang bij een gastouder thuis. Een Nanny  ontvangt minimaal het minimumloon, daarnaast hebben ze recht op 8% vakantiegeld en doorbetaalde vakantie-uren.  Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal werkdagen per week.  Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen wat de regeling precies inhoudt. Wij hebben diverse gediplomeerde nanny’s in ons bestand.

Deskundigheid
Gastouders kiezen er bewust voor op professionele wijze uw kind te verzorgen en te begeleiden. De gastouders zijn minimaal in het bezit van een diploma of ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en)Welzijn en een diploma Kinder-EHBO.

Verzekerde opvang
Zowel gast- als vraagouders moeten een aansprakelijkheidsverzekering (particulieren) hebben afgesloten. Gastouders die met toestemming van de vraagouders kinderen in hun auto willen vervoeren, dienen een inzittendenverzekering te hebben.
Gastouderbureau CoCo heeft uiteraard ook een aanvullende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering   voor de gastouders en de geplaatste kinderen.

Erkende bemiddeling
CoCo is door de GGD Friesland gecontroleerd en de GGD heeft een positief advies uitgebracht. Daarnaast houdt de GGD rechtstreeks toezicht op de opvang zelf in het huis waar de kinderen worden opgevangen. Zowel CoCo als de gastouder moeten in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen, zodat u in aanmerking kunt komen voor de kinderopvangtoeslag en de werkgeversbijdrage.