Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau CoCo behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders.

Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau CoCo.

Deze oudercommissie bestaat uit 3 tot 5 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij het gastouderbureau. Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau CoCo gevoerd wordt door adviezen te geven. Op dit moment is er nog een zetel  vacant. Hierdoor zijn op zoek naar ouders die willen participeren in onze oudercommissie. De ouders die in onze oudercommissie zitten, zullen actief betrokken zijn bij het beleid van ons gastouderbureau.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang.

Dit adviesrecht houdt tevens in dat de oudercommissie om advies gevraagd moet worden in geval van veranderingen. Dit betekent niet dat het Gastouderbureau dit advies moet opvolgen. Wel moet het Gastouderbureau schriftelijk en gemotiveerd een gedegen reactie geven indien het advies niet wordt opgevolgd. Zij moet hierbij aangeven dat het advies strijdig is met het belang van de kinderopvang (artikel 60.2). Mocht de oudercommissie vinden dat dit niet correct is gebeurd dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenkamer oudercommissie. De uitspraak van de klachtenkamer is alleen bindend als de oudercommissie en het Gastouderbureau vooraf beiden hebben aangegeven de uitspraak als bindend te accepteren.

Het reglement van de oudercommissie en de klachtenregeling oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau CoCo. Het reglement van de oudercommissie en de klachtenregeling oudercommissie
wordt tevens een ieder overhandigd die een overeenkomst inzake gastouderopvang heeft met Gastouderbureau CoCo.

Voor contact of informatie kunt u mailen naar info@gastouderbureaucoco.nl

Oudercommissie