Criteria

Gastouders

Welke eisen worden gesteld aan de gastouder?

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang en moet voldoen aan kwaliteitseisen en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De overheid wil hiermee de kwaliteit van de gastouderopvang verhogen. Voordat u als gastouder aan het werk kunt gaan, moet u als erkend gastouder zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, indien zij gebruikmaken van geregistreerde opvang.

Om u aan te melden voor het LRK en/of een wijziging door te geven voor extra bemiddelingsrelatie via ons gastouderbureau, hebben wij van u een aantal documenten nodig.

Een kopie van uw diploma MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn of een gelijkgesteld diploma (klik op https://www.fcb.nl/sites/default/files/20180629_diplomalijst_modernisering_kwalificatie-eis_pm_en_pszl.pdf  voor de diplomalijst) of een kopie van uw certificaat goed gastouderschap.
Een kopie van uw geldig geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen.
Een kopie van uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang op uw eigen woonadres plaatsvindt, dan
ook kopieën van de VOG’ s van uw volwassen huisgenoten van 18 jaar.
Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, waarop uw burger service nummer (BSN) is vermeld.

Bent u nog niet in het bezit van de diploma eis of van het certificaat EHBO voor kinderen?
Wij kunnen samen met u bekijken en regelen wat voor u de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de diploma eis.

Voorwaarden waaraan een gastouder moet voldoen?

Een gastouder moet 18 jaar of ouder zijn.
De eigen kinderen staan niet onder toezicht.
Indien u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen.
De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van
de op te vangen kinderen.
De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn.
Er dienen goed werkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn.
Bij meer dan 4 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld.

Klik op  Selectiecriteria gastouders voor de gehele lijst.