Protocollen

gastouderbureaucoco

 

 

Protocol gezondheid, hygiëne en veiligheid

     Protocol medicijnverstrekking.

     Protocol zieke kinderen.

     Protocol wiegendood. 

     Folder veilig slapen.  

 

  

 

 

                  

Protocol gezondheid, hygiëne en veiligheid

Het spreekt natuurlijk voor zich dat iedere gastouder en oppas aanhuis de gastkinderen, net zoals de eigen kinderen, in een hygiënische gezonde en veilige omgeving wilt laten opgroeien. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s die de kinderen kunnen tegenkomen in huis en in de directe omgeving.

In dit document geven wij een opsomming en samenvatting van adviezen en oplossingen om mogelijke risico’s te voorkomen. Hiervoor hebben wij de methodes Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement geraadpleegd.

U kunt zelf beoordelen welke voor u vanzelfsprekend zijn, niet van toepassingen zijn of welke u attenderen op mogelijke gevaren bij u in huis en daarvoor de gewenste aanpassingen of acties te ondernemen. Jaarlijks zullen wij vanuit gastouderbureau CoCo samen met u de situatie doornemen aan de hand van een risico-inventarisatie.

Punten van aandacht voor gezondheid, hygiëne en veiligheid:

 

 • Draag zorg voor een goede handhygiëne van zowel gastouder / oppas aan huis als kind.
 • Was de handen voor het (bereiden van) eten, wondverzorging en na toiletgebruik, verschoning kind, buiten spelen, schoonmaakwerkzaamheden.
 • Gebruik bij het wassen van de handen stromend water, vloeibare zeep en een schone handdoek.
 • Laat kinderen niet met snottebellen rondlopen en gooi zakdoekjes gelijk weg.
 • Leer de kinderen opzij te hoesten met de hand voor de mond.
 • Gebruik schone washandjes (wegwerpwashandjes zijn ideaal), slabben en spuugdoekjes.
 • De toilet is een grote bron van besmetting, draag er zorg voor dat kinderen er niet spelen.
 • Zorg voor een goede tandenborstel hygiëne.
 • Let erop dat het speelgoed schoon is en niet kapot. (Speelgoed kan gemakkelijk gereinigd worden in de wasmachine of vaatwasser).
 • Reinig babyspeelgoed frequent.
 • Houdt speelgoed voor binnen en buiten gescheiden.
 • Let goed op de kwaliteit van babyvoeding:
 • Afgekolfde moedermelk moet gekoeld vervoerd worden en bewaard worden onder de 4C in de koelkast.
 • Accepteer alleen flesvoeding in poedervorm.
 • Spoel flessen na gebruik meteen uit, reinig ze in de vaatwasser, bewaar ze op de kop op een handdoek.
 • Steriliseer de flessen en spenen van baby’s (tot en met 7 maanden) voor gebruik
 • Reinig, steriliseer en vervang de fopspeen regelmatig. Controleer deze ook op haarscheurtjes.
 • Zorg voor herkenbare fopspenen en berg ze per kind gescheiden op en draag er zorg voor dat de kinderen deze niet uitwisselen.
 • Ventileer het huis en zeker de slaapruimtes regelmatig.
 • Ben op de hoogte van allergieën van het kind.
 • Stof regelmatig, denk hierbij ook aan het regelmatig verschonen van textiel en te wassen op 60C (knuffels, beddengoed).
 • Let op contact met teken, honden / katten uitwerpselen en wespen. Let vooral op bij zandbakken in speeltuinen.
 • Bij het toedienen van medicatie moet er op gelet worden dat dit volgens het protocol van gastouderbureau LOKOWO gebeurt. Check altijd de vervaldatum en voorschrift!
 • Reinig de thermometer altijd met water en zeep en desinfecteer met alcohol na gebruik.
 • Draag zorg voor rookvrije ruimtes (ook wierrook veroorzaakt rook!!)
 • Wis schoolborden met een natte doek om stof (in de lucht) te voorkomen
 • Controleer de CV-ketel regelmatig
 • Gebruik traphekjes en leer de kinderen jonger dan 4 jaar dat ze niet alleen de trap op en af mogen.
 • Leg geen spullen op de trap en let op dat de trap niet glad is.
 • Bij een natte vloer moet voor uitglijden gewaakt worden, laat ze niet rennen over deze vloer.
 • Breng voorziening aan voor het voorkomen van vallen door de ruit bij deur of raam.
 • Draag er zorg voor dat de voordeur niet geopend kan worden door het kind.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet uit bed kunnen vallen:
 • Leg geen knuffels in bed die als opstap dienen.
 • Kinderen tot 1.5 jaar slapen in bed met opstaande rand van min 60 cm.
 • Kinderen van 1.5 tot en met 2.5 jaar slapen in bed met opstaande rand van min 70 cm.
 • Laat kinderen ouder dan 2.5 jaar op een stretcher slapen (en tot en met 6 jaar nooit in het bovenste bed van een stapelbed).
 • Spijlbreedte tussen 4.5 en 6.5 cm.
 • Spijlen moeten doorlopen tm de bodem.
 • Matrasdikte minimaal 8 cm.
 • Een matras past als deze maximaal 2 cm kleiner is dan de ombouw.
 • Volg voor baby’s de adviezen van “veilig slapen” zie hiervoor protocol wiegendood.
 • Hang nooit spenen aan koorden om de nek van kinderen.
 • Laat het kind nooit alleen op het aankleedkussen..
 • Let op scherpe hoeken en uitstekels in huis.
 • Let op losse voorwerpen op de vloer.
 • Til kinderen nooit aan de handen op, maar onder oksel of bij billen.
 • Zorg voor voldoende licht in huis.
 • Stel huisregels op over opruimen speelgoed, niet klieren in buurt van ramen en verwarming etc.
 • Let op beklemming van vingers bij deur en kast. Denk aan veiligheidsstrips.
 • Zet geen opstapjes bij ramen en voorzie ze van een raambeveiliger.
 • Berg schoonmaakmiddelen apart op en voorzie de deur van kinderbeveiliging.
 • Laat geen medicijnen, gevaarlijke stoffen, schoonmaakmiddelen of sigaretten slingeren.
 • Omhein het terrein, zodat kinderen niet zomaar de tuin uit kunnen rennen.
 • Draag zorg voor veilig buitenspeelgoed aangepast aan de leeftijd.
 • Let op bij water!
 • Laat een kind nooit alleen in bad.
 • Let in de keuken op verbrandingsgevaar, zoals fornuis, oven, hete pannen
 • Gebruik zoveel mogelijk de achterste pitten en laat de stelen van pannen niet naar voren wijzen.
 • Zorg ervoor dat de snelkoker en koffiezetapparaat zo dicht mogelijk tegen de achterwand staan.
 • Drink geen warme dranken als er kinderen op schoot zitten.
 • Berg aanstekers en lucifers goed op.
 • Berg messen veilig op
 • Laat kinderen nooit met plastic zakken spelen.
 • Rookmelders aanwezig in verblijf en slaapruimtes.
 • Houdt de voordeur altijd op slot.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met gastouderbureau CoCo.

bron: Veiligheidsmanagement door Stichting Consument en Veiligheid en Gezondheidsmanagement door Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 

 

 

Protocol medicijnverstrekking.

Tijdens de opvang kan het gebeuren dat een kind ziek wordt. Ook kan het zo zijn dat de ouders de gastouder verzoeken om medicijnen toe te dienen. In dit protocol geeft Gastouderbureau CoCo een handreiking voor het omgaan met deze situaties.

Er zijn drie situaties te onderscheiden:

 1. Het kind wordt ziek bij de gastouder.
 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek.
 3. Medische handelingen.
 1. Het kind wordt ziek bij de gastouder.

Een kind dat ziek is, is in een rustige omgeving het beste af. Een ziek kind kan niet de aandacht krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van het gastgezin. Daarnaast dient de gastouder te voorkomen dat andere kinderen besmet raken in geval van een besmettelijke ziekte.

Als een kind overdag ziek wordt, worden de ouders op de hoogte gebracht. Zolang de gastouder denkt de verantwoording aan te kunnen, zal het zieke kind, in overleg met de ouder, die dag bij de gastouder blijven. In zijn algemeenheid is de gastouder niet deskundig om een juiste diagnose te stellen, voor wat betreft het al of niet geven van bijvoorbeeld paracetamol. De gastouder moet hiervoor dus altijd toestemming aan de ouder vragen.

In de volgende gevallen adviseert Gastouderbureau CoCo de ouder het zieke kind meteen op te halen:

 • Bij hoge koorts.
 • Wanneer het kind zich niet meer kan handhaven in het gastgezin.
 • Bij toename van pijn.
 • Bij verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen).
 • Bij verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur).
 • Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid).

Wanneer de gastouder de ouder niet kan bereiken of wanneer de situatie erom vraagt kan de gastouder direct contact opnemen met de huisarts van het kind. In noodgevallen belt de gastouder met de alarmcentrale via telefoonnummer 112. Uiteraard informeert de ouder de gastouder altijd volledig over de gezondheidstoestand van het kind. Ook wanneer een kind gevaccineerd is, wordt de gastouder hiervan op de hoogte gesteld.

Bereikbaarheid

Het is belangrijk dat de ouder zorgt dat de gastouders altijd in het bezit zijn van de juiste telefoonnummers, van de ouder(s) en van de huisarts. Hiervoor dienen de ouders een calamiteitenformulier te hebben ingevuld. Deze dient u als gastouder zorgvuldig te bewaren.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

 • Let op goede handhygiëne bij wondverzorging of insmeren met crème of zalf.
 • Gebruik bij voorkeur geen potjes crème, maar tubes of wegwerpflacons, hierdoor   neemt de kans op besmetting af.
 • Draag wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.
 • Was met bloed bevuilde kleding en linnengoed op 60oC.
 • Een koortsthermometer wordt na gebruik gereinigd met water en zeep.
 •  Desinfecteer de thermometer voor en na gebruik met alcohol 70%.

 

 1. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de opvanguren. Zoals bijvoorbeeld pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan de gastouder om deze middelen te verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. Gastouderbureau CoCo verzoekt gastouders en ouders om deze toestemming schriftelijk vast te leggen middels de ‘verklaring medicijnverstrekking’. Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. In de verklaring medicijnvertrekking kan daarom schriftelijk vast worden gelegd om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze.

Enkele praktische adviezen:

 • Neem het medicijn alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking   zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind.
 • Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het medicijn.
 • Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het betreffende medicijn aan het  betreffende kind gegeven heeft.

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn bel dan direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Zorg in alle gevallen dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt). 

 1. Medische handelingen

In hoog uitzonderlijke gevallen zal een ouder aan een gastouder vragen om handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Dit zijn handelingen die volgens de wet alleen door erkend opgeleide beroepsbeoefenaren zoals artsen en verpleegkundigen mogen worden uitgevoerd. Deze voorbehouden handelingen zijn in de wet omschreven omdat ze schade aan de patiënt kunnen toebrengen wanneer ze niet deskundig worden uitgevoerd. In principe mogen deze handelingen niet worden uitgevoerd door de gastouders. In zeer speciale gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt in overleg met het gastouderbureau en de huisarts van het kind.

 

 

Richtlijnen hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van het toedienen van medicijnen aan een kind

– Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en   probeer het gerust te stellen.

– Waarschuw een volwassene voor bij stand (of laat één van de kinderen een       volwassene ophalen, waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de   volwassene moet zeggen).

– Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.

– Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.

– Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de   calamiteit zich heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt).

– Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt (of laat

ze direct door iemand opzoeken) zoals:

 • Naam van het kind
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon
 • Naam en telefoonnummer van huisarts/specialist
 • Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.
 • Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon)
 • Leg duidelijk uit wat er gebeurd is.
 • Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
 • In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. 

Bij het opstellen van dit protocol heeft Gastouderbureau CoCo onder meer gebruik gemaakt van het Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen van de GGD Fryslân.

 

 

Protocol zieke kinderen.

Inleinding

Als ouder kies je o.a. voor een gastouder omdat de opvang voor je kind flexibel, kleinschalig en persoonsgericht is. Er is veel mogelijk in de gastouderopvang. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen een gastouder niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Zieke Kinderen 

Wat is “ziek”? 

Kinderen zijn ziek als:

– Hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is

– Ze 1-op-1 aandacht van de gastouder nodig hebben

– Ze een besmettelijke ziekte hebben

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind bij de gastouder mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen met een temperatuur boven de 38,5 graden opgehaald worden!

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien heeft een gastouder vaak meerdere kinderen om voor te zorgen en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar de gastouder kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen en/of de gastouder.

Bij onderstaande ziekten van het gastkind, gastouder of huisgenoot van de gastouder kan het kind niet naar de gastouder komen:

 • waterpokken (tot de blaasjes zijn ingedroogd: besmetting vindt plaats voordat   de blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Doordat kinderen zich niet bewust zijn van het besmettingsgevaar van het vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes ingedroogd zijn)
 •  krentenbaard tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding
 • hoofdluis tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij de gastouder daarvan op de hoogte brengen)
 • vijfde ziekte
 • zesde ziekte
 • bof
 • diarree
 • braken
 • kinkhoest
 • mazelen
 • rode hond
 • roodvonk
 • RS-virus
 • hersenvliesontsteking
 • geelzucht

Preventie

Om besmetting binnen het opvangadres te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:

 1. kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet bij de gastouder toegelaten
 2. wanneer de gastouder of een van haar huisgenoten een besmettelijke ziekte heeft, worden kinderen niet toegelaten bij de gastouder
 3. kinderen die tijdens het verblijf bij de gastouder ziek worden, moeten zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald. (Met als uitgangspunt binnen 1 uur na verzoek van gastouder).
 4. Indien de gastouder of een van haar huisgenoten ziek wordt, moeten gastkinderen zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald. (Met als uitgangspunt binnen 1 uur na verzoek van gastouder).
 5. alle handelingen worden verricht met inachtneming de gewenste Hygiëne. Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij de gastouder wordt door de gastouder in het schriftje de symptomen, de temperatuur de datum en het tijdstip genoteerd. Vervolgens worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind op te (laten) halen. Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders en het gastouderbureau daarvan op de hoogte gebracht door de gastouder. Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de huisarts van het kind telefonisch geraadpleegd. Indien er tussen de ouder en de gastouder onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of de GGD-arts geraadpleegd voor advies. 

 

Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een gastouder om de ouders te bellen:

 • gedrag
 • lichamelijke kenmerken
 • andere signalen
 • lichaamstemperatuur boven 38,5 graden
 • wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen  worden (wordt in het schriftje aangegeven)

 

MEDICIJNEN

 

TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. De gastouder noteert in het schriftje het tijdstip van toediening en parafeert daarvoor.

PARACETAMOL

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies van de GGD wordt door de gastouder paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is.

Omdat de gastouder aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan de gastouder aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. De ouders dienen deze toediening te melden bij de gastouder, zodra het kind gebracht wordt. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag bij de gastouder zelf het kind paracetamol te geven om het kind bij de gastouder te kunnen laten.

HOMEOPATISCHE MIDDELEN

Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals chamodent of neusspray. Ouders wordt gevraagd een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” daarvoor in te vullen. Deze is 1 maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere tijd wordt gegeven. De overeenkomst gebruik geneesmiddelen is op te vragen bij het gastouderbureau en/of de gastouder.

MEDISCHE HANDELINGEN

De gastouders zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal het gastouderbureau per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. de medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is
 2. de persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen
 3. de persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten
 4. er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de aansprakelijkheden van de gastouder nader geregeld.
 5. uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend
 6. uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de gastouder te blijken
 7. de gastouder ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
 8. de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd
 9. algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling
 10. instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen
 11. de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is.

Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 

NOODSITUATIES

De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.

 

 

Protocol wiegendood.  

Ouders van baby’s ontvangen adviezen over veilig slapen in de regel van het consultatiebureau, verloskundigen of kraamzorg. Gastouderbureau CoCo raadt aan om gastouders die op kinderen passen de adviezen uit de folder ‘veilig slapen’ op te volgen. Deze adviezen gelden zeker voor de eerste twee levensjaren. De folder hebben wij als bijlage toegevoegd bij deze protocollen.

 

Wat kunt u doen om de veiligheid te bevorderen?

 1. Leg een baby nooit op de buik te slapen

Er zijn bepaalde, maar niet vaak voorkomende (aangeboren) afwijkingen waarbij buikligging (tijdelijk) wel wenselijk kan zijn.

Als ouders een baby aanbieden met het verzoek dat deze op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, dient dit te gebeuren door de juiste veilige methode en met goed materiaal binnen veilige leeftijdsgrenzen. Hiervoor dient echter een formulier te worden ingevuld die wordt ondertekend door de vraagouder(s) en de gastouder. Deze kunt u ook op deze bladzijde vinden en wordt overhandigt tijdens het intake gesprek met de bemiddelingsmedewerker.

Een baby die niet in goede conditie is, mag nooit worden ingebakerd.

Op verkeerde wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn en de kans op het ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen.

Strikte leeftijdsgrenzen zijn van belang: een al wat oudere baby die ingebakerd of   losjes ingepakt, er in slaagt om te draaien, belandt in een potentieel   levensbedreigende situatie.

 1. Voorkom dat de baby te warm ligt.
 2. Zorg voor veiligheid in bed.
 3. Voorkom gezondheidsschade door (mee)roken.
 4. Houd voldoende toezicht.

Houd nieuwkomers/jonge baby’s zoveel mogelijk extra in het oog. Er zijn sterke aanwijzingen dat veranderingen in omstandigheden en routine bij (jonge) baby’s stress veroorzaken. Het is daarom verstandig om ouders van jonge baby’s de gelegenheid te bieden om voorafgaand aan plaatsing enkele malen met hun baby op gewenningsbezoek te komen.

Gastouders zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de regels omtrent veilig slapen.

Zij worden geacht eventuele problemen in de praktijk te signaleren. Van belangrijke gebeurtenissen (ongelukken of bijna-ongelukken) moeten zij Gastouderbureau CoCo meteen op de hoogte stellen. Dit gaat via de lijst die elke gastouder ontvangt bij de overeenkomsten.

Als er ondanks alle voorzorgen toch een baby in ogenschijnlijk slechte conditie wordt aangetroffen, prikkel het kind dan door het aan te tikken, de voetzolen te kietelen en het op te pakken en zie of het zich herstelt. Zo niet, sla dan terstond alarm ( 112 bellen ) en begin met reanimatie. Roep indien mogelijk hulp in van anderen maar laat kinderen nooit zonder toezicht. Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren als tijdstip, de omstandigheden en betrokkenen. Neem contact op met de ouders. Niemand hoeft onder angst voor wiegendood gebukt te gaan. Wie de preventieadviezen volgt, vermindert de kans dat er iets met de baby gebeurt tot het uiterste. Heel veel kan worden voorkomen door bepaalde dingen niet en andere juist wel te doen.

 

Samenvatting preventie maatregelen:

 1. Wees goed geïnformeerd over veilig slapen
 2. Stel ouders met een jonge baby voorafgaand aan plaatsing in de gelegenheid om hun kind aan de veranderde omstandigheden en eventueel nieuwe routine te laten wennen.
 3. Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de gaten.
 4. Leg een baby nooit op de buik te slapen, tenzij de ouders anders zeggen op medisch advies.
 5. Controleer steeds alle kinderen als je er een naar bed brengt en minimaal eens per 3 kwartier.
 6. Zet de babyfoon aan.
 7. Ventileer de slaapkamer/ruimte regelmatig en zorg dat het er niet te warm is.
 8. Maak het bedje laag op en gebruik geen dekbed.
 9. Rook nooit in huis.