Bemiddelings procedure

Bemiddelingsprocedure

Intakegesprek
Het doel van het intakegesprek met de gastouder of vraagouder is kennismaking en informatievoorziening. In dit gesprek wordt bekeken of de gastouder voldoet aan de (kwaliteits)eisen die aan de gastouder worden gesteld. Ook bij het intakegesprek met de vraagouder staat kennismaking en informatievoorziening centraal. In dit gesprek worden de wensen van de vraagouder(s) geïnventariseerd.

Koppelingsgesprek gastouder en vraagouder
In het koppelingsgesprek wordt gesproken over de afspraken die zijn gemaakt tussen de vraagouder(s) en de gastouder. Er wordt beoordeeld of de wensen van de vraagouder(s) en de mogelijkheden van de gastouder bij elkaar aansluiten. In het koppelingsgesprek wordt in kaart gebracht op welke dagen opgevangen gaat worden, of er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoeveel uur per week er opvang geboden wordt en of er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld medicijngebruik en vervoer. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van zes weken.

Proefperiode
Na de proefperiode neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met de ouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Evaluatie
Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel met de gastouder als met de ouder. Bij de gastouder vindt twee keer per jaar een huisbezoek plaats. Tijdens een van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.
In deze gesprekken komen de volgende zaken aan de orde:
·  Hoe gaat het met kind in het gastgezin
·  Hoe is de relatie tussen de vraag- en gastouder
·  Zijn de gemaakte afspraken duidelijk
·  Zijn er veranderingen in de gemaakte afspraken
·  Worden de afspraken nagekomen.

Ziekte
Wanneer er sprake is van (mogelijk) langdurige ziekte van de gastouder, zal het gastouderbureau op zoek gaan naar een tijdelijke gastouder.